ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με το Help Desk της Generali στο email: training@generali.gr.